Belangenbehartiging

MKB Zevenaar wil het ondernemersklimaat voor jou als ondernemer verbeteren binnen de gemeente Zevenaar. Dat doen we door voor onze leden een gesprekspartner te zijn bij de beleidsmakers van Zevenaar, maar ook bij andere (lokale) instanties.

Collectieve inkoop
Wat individueel vaak niet haalbaar blijkt, lukt vaak wel met krachtenbundeling: de MKB-er kan hier zijn inkoopvoordeel mee proberen te behalen. Zo proberen we samen de bijdrage die we voor ons lidmaatschap vragen, direct of indirect weer om te zetten in voordeel voor onze leden.

Uiteraard houden we alle ontwikkelingen die hun invloed op onze leden hebben scherp in de gaten. Enkele malen per jaar hebben we gesprekken met de wethouder. Heb je een probleem, wil je iets aankaarten of heb je een goed idee? Meld het dan bij ons via info@mkbzevenaar.nl.