Tot de zomerperiode moeten wij helaas al onze activiteiten staken. Als dagelijks bestuur hebben we daarom besloten dat we voorlopig geen facturen gaan sturen voor de contributie van 2020 tot en met 1 juli. In juli vergaderen we weer met het voltallige bestuur. Daarna komen we met een voorstel voor de contributie over 2020. Dat zullen we aan jullie voorleggen in de Algemene Ledenvergadering.

We hopen ondertussen dat jullie deze crisis zo goed als mogelijk doorkomen, gezond en wel en zonder al te heftige gevolgen voor je bedrijf. Met onze nieuwsbrief en door met verschillende partijen in gesprek te gaan, hopen we jullie te ondersteunen.

Wil je zelf een oproep doen, iets aan de andere leden melden of je actie delen? Mail dan naar pr@mkbzevenaar.nl, dan zorgen we dat jouw bericht in onze nieuwsbrief komt.