Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 (invoering Tozo 3) de taak om zelfstandigen te ondersteunen bij de heroriëntatie op nieuwe mogelijkheden. Die ondersteuning kan zowel gericht zijn op het voortzetten van het bedrijf als op het stopzetten en oriënteren op een toekomst in loondienst. De RSD voert dit namens de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort uit. Dit doen we uit naam van het Liemers ondernemersportaal.

Er is een regisseur aangesteld (Marjolein Kos) die samen met de ondernemers bekijkt hoe het bedrijf er op dit moment voor staat, wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning de situatie kan verbeteren.

Quickscan
Ondernemers die zich melden krijgen eerst een QuickScan die wordt uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf (Onderneem Consultancy). Hiermee krijgen we inzichtelijk hoe het bedrijf er momenteel voor staat en wat nodig is voor een gezond toekomstperspectief.

Respons
16 februari heeft de RSD 276 ondernemers die op dat moment een TOZO uitkering ontvingen een brief gestuurd. Die vind je hieronder bij dit bericht.
Tot nu toe hebben nog maar 14 ondernemers hierop gereageerd. Zeven ondernemers zijn inmiddels aangemeld voor een QuickScan. We kregen dus erg weinig respons. Ditzelfde beeld is ook herkenbaar voor de gemeenten Arnhem en Amsterdam, die al wat langer inzetten op ondersteuning aan ondernemers.
Ondernemers ervaren blijkbaar een grote drempel om hulp te vragen / accepteren, terwijl er links en rechts schrijnende gevallen bekend zijn.

Acties komende periode
Daarom gaan we komende 3 weken pro actief contact opnemen met de ondernemers die niet hebben gereageerd. Hoe is de brief ontvangen? Hoe ziet hun situatie eruit, redden ze het zelf, kunnen we toch nog ergens mee helpen etc.
Zo hopen we een beeld te vormen van wat er leeft onder ondernemers en hier actiever op in te kunnen spelen. Bijvoorbeeld door gerichte marketing op onze diensten, via gemeenten, LinkedIn, ondernemersverenigingen etc. Deze dienstverlening is namelijk niet alleen bedoeld voor TOZO’ers, maar voor alle ondernemers die problemen ervaren door Covid-19.

Oproep aan jullie
Deze mail is bedoeld om jullie te informeren over de voortgang van onze acties. Daarnaast heeft de gemeente ook een verzoek: Spreken jullie ondernemers die ondersteuning nodig hebben? Maak ze bekend met het Liemers Ondernemers Portaal, dan zal collega Marjolein Kos ze spreken en ondersteuning proberen te bieden.
Hebben jullie nog aanvullende ideeën, dan zijn deze van harte welkom.

Brief TOZO 3-ondersteuning