Dames en heren,

Iedereen vanaf deze plek, achter mijn computer dus, allemaal de allerbeste wensen voor 2021 en dat het maar een gezond jaar mag worden.

Vanwege het coronavirus is er dit jaar, zoals jullie al begrepen hebben, helaas geen traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van MKB Zevenaar. Laten we met zijn allen hopen dat het nieuwe jaar ons als ondernemers weer kansen geeft. Maar voorlopig zullen we nog even moeten afwachten.

Eef BooltinkHet blijft toch goed om naar de toekomst te kijken, maar het is ook goed om nog even terug te kijken naar 2020. Voor veel ondernemers is en was het een minder goed jaar en zeker ook een zwaar jaar. Maar er is al zoveel over gezegd dat ik dat niet allemaal ga herhalen.

De activiteitencommissie heeft in 2020 helaas niet veel kunnen doen. De meeste dingen konden niet of wilden we niet als bestuur vanwege de risico’s die daaraan vastzaten. Ook heeft de commissie belangenbehartiging maar hele kleine stapjes vooruit kunnen maken in het overleg met de gemeente. Maar het blijven kleine stapjes. Dat kan voor ons als ondernemers lastig zijn, want wij beslissen en voeren het dan ook snel uit. Dat kan bij gemeentelijke instellingen helaas niet.

Verder is het aantal leden in 2020 redelijk stabiel gebleven. Er vielen wat leden af en er kwamen weer nieuwe leden bij, toch mooi. Die nieuwe leden wil ik dan ook nog een keer van harte welkom heten!

Terug naar 2021

Ik hoop natuurlijk dat iedereen gezond zal blijven in 2021 en dat we 2020 snel kunnen vergeten. Natuurlijk hoop ik ook dat wij, zo snel het kan, weer zoveel mogelijk leden welkom mogen heten op onze ledenbijeenkomsten.

Activiteiten 2021: de vraag blijft wanneer dat het weer zal kunnen. Ik hoop dat het op korte termijn weer mogelijk is. Let daarbij op de nieuwsbrief die in principe eens per week in je mailbox komt.

Ontvang je de nieuwsbrief niet? Geef dit dan even door! Dat brengt me nog even op het volgende: Je bent als lid zelf verantwoordelijk dat de juiste gegevens op de website en in onze bestanden staan. Controleer die graag nogmaals! Ook als je verandert van bank, geef ons dit dan op tijd door. Zo voorkom je dat je onze post niet krijgt of dat er gedoe is met de contributie.

Als laatste wil ik jullie geluk en veel ondernemerschap toewensen vanaf deze plaats en hopelijk zien we elkaar snel.

Eef Booltink

Voorzitter MKB Zevenaar